Patakaran sa Refund ng Melbet Philippines

Ang mga kustomer ay may responsibilidad sa pagtukoy kung ang pag-akses at / o paggamit ng website ay sumusunod sa anumang mga lokal na batas, at kinakatawan nila at ginagarantiyahan ang negosyo na ang gawain na ito ay hindi lumalabag sa anumang naturang batas sa kanilang hurisdiksyon. Ang kustomer ay responsable para sa pagtiyak na ang kanilang mga aksyon ay naaayon sa batas sa kanilang hurisdiksyon bago magbukas ng isang account at / o sa paggamit ng website ng kompanya.

Dagdag pa, ang kliyente ay ginagarantiyahan at sumasang ayon na bago magparehistro sa Melbet website ng negosyo ay sumangguni sila sa isang legal na tagapayo. Ang kompanya ay may karapatang isara ang account ng isang kustomer at magbigay ng refund para sa anumang balanse na nananatili sa account sa oras ng pagsasara kung nalaman ng kompanya na ang kustomer ay naninirahan sa isang bansa kung saan ang paggamit ng website ng negosyo ay ipinagbabawal (pagkatapos ng pagbawas ng anumang panalo na naikredito matapos ang kanilang pinakahuling ginawang deposito). 

  • Kapag nagsumite ng mga hindi balido o mapanlinlang na dokumento ng ibang tao, ang pagpapatala nang higit sa isang beses (kahit na ginagawa ito gamit ang ibang pangalan), o alinman sa mga sumusunod (kabilang ang mga na-edit gamit ang anumang uri ng software o graphic editor);
  • Ilang ulit ng paglabag sa mga tuntunin at kondisyon ng kompanya ng pagtaya ng kawalan ng katiyakan sa pagkakakilanlan ng isang kustomer o ang katumpakan ng datos na kanilang ibinigay (tulad ng adres, impormasyon sa credit/debit card, o iba pang impormasyon);
  • Anumang pandaraya na ginawa ng isang kliyente o isang third party na nagtutulungan o kumikilos para sa kanilang ikabubuti;
  • Ang paggamit ng isang card sa bangko na nakompromiso o hindi kinumpirma na gumawa ng mga pagbili ng anumang mga aksyon na isinagawa ng isang customer, o pagtangka na gawin ito, ay maaaring bigyang kahulugan sa legal na paraan bilang labag sa batas sa anumang naaangkop na hurisdiksyon, kung ang mga naturang aksyon o pagtatangka ay nagreresulta sa pagkawala o pinsala sa account ng kustomer, o kung ang kustomer ay may kaalaman sa resulta ng isang kaganapan sa oras na ginawa ang kanilang taya, o kung nasa posisyon sila o hindi na maimpluwensiyahan ang resulta.;
  • Paggamit ng anumang mga hindi etikal na pamamaraan upang makakuha ng impormasyon o makakuha ng higit sa mga limitasyon na inilagay ng negosyo.

Ang pamamahala ng kompanya ay malaya na humiling ng anumang dokumentasyon mula sa tumataya na magpapatunay ng kanilang pagkakakilanlan o iba pang  impormasyon na kanilang ibinigay (tulad ng kanilang impormasyon sa pasaporte o adres ng tirahan), at libre rin silang itigil ang anumang pagbabayad hanggang sa mapatunayan ang lahat ng impormasyong ito. 

Ang pamahalaan ng kompanya ay may karapatang humiling na ang mga dokumento ay ipadala sa pamamagitan ng koreo o magkaroon ng isang video conference bilang bahagi ng pamamaraan ng pagberipika ng pagkakakilanlan. Mula sa oras na matanggap ang mga dokumento hanggang sa mapatunayan ang mga ito, maaari itong tumagal ng hanggang 72 oras. Ang kustomer ay maaaring makatanggap ng mga resulta ng video conference sa loob ng 5 araw ng trabaho ng pagtatapos ng komperensiya. 

Kung napagpasyahan na ang impormasyong ibinigay ay mali, ang kompanya ay malayang gumawa ng anumang makatwirang aksyon na kinakailangan, kabilang ang—ngunit hindi limitado sa—pagkansela ng lahat ng taya, pagtigil sa lahat ng transaksyon sa panahon ng imbestigasyon, at pagsulong sa isang kumpletong pagberipika ng account pagkatapos humiling ng anumang mga dokumento na kailangan para sa proseso ng pagberipika.

Matapos ang imbestigasyon, ang kompanya ay malaya na humantong sa anumang desisyon na sa tingin nito ay makatarungan at makatwiran. Maaari nitong magpasya na i-block (isara) ang account (kabilang ang alinmang mga duplicate na account), na tulad ng: sa kanyang sariling paghuhusga, pagpapawalang-bisa ng lahat ng mga bonus, libreng taya, at panalo na natanggap mula sa mga bonus at libreng taya noong ginamit ang duplicate account na ito, pagkansela ng lahat ng panalo, at pag-reimburse ng balanse ng account ng kustomer sa simula ng imbestigasyon (ibinawas ang anumang nakansela na panalo na ginawa mula sa kanilang mga pangunahing at duplicate na account). May karapatan din ang kompanya na mag-withdraw ng pondo mula sa alinman sa mga account ng mga kustomer upang maibalik ang anumang mga halaga na inutang kaugnay ng duplicate na account na ito (kabilang ang anumang iba pang duplicate na account). 

Ang lahat ng mga taya na ginawa ng customer mula sa duplicate na account ay mawawalan ng bisa, at ang kompanya ay maaaring magpasya (sa pambihirang mga pangyayari) upang harangan at / o kanselahin ang (mga) duplicate na account, na nagpapahintulot sa pangunahing account na patuloy na magamit at kinikilala bilang balido (ang desisyon ay ginawa para sa bawat partikular na kaso nang isa-isa, ayon sa lawak ng paglabag). 

Para sa mga paglabag sa nabanggit na sugnay, ang mananaya ang mananagot. Ang bookmaker ay mananatili na may karapatan na tumangging magbayad ng anumang panalo o mag-refund ng mga taya, pati na rin upang kanselahin ang anumang mga taya, sakaling malabag ang mga Panuntunan na ito. Kapag nalaman ng bookmaker na ang isang kustomer ay tumutugon sa isa sa mga nabanggit na kategorya, hindi sila mananagot para sa customer na iyon. Nangangahulugan ito na ang bookmaker ay may karapatang gawin ang mga nabanggit na aksyon sa sandaling magkaroon sila ng kamalayan na ang isang kustomer ay tumutugon sa nabanggit na paglalarawan. 

Sa loob ng unang dalawampu’t apat (24) na oras ng umano’y transaksyon, dapat gamitin ng mga kustomer ang live chat ng supporta upang makipag-ugnayan sa Serbisyo ng Support sa anumang mga katanungan tungkol sa pagkuha ng refund.

Depende sa departamento na may kaugnayan, ang bawat katanungan ay agad na tutugunan sa loob ng 24 hanggang 72 oras pagkatapos ng pag-file, at ang isang sagot ay ibibigay pagkatapos nito. 

Nauunawaan at sumasang-ayon ang customer na ang bawat katanungan ay susuriin sa isang indibidwal na batayan. Ang kustomer ay handa na magbigay ng anumang dagdag na impormasyon na hiniling ng opisyal ng Serbisyo ng Support upang mag-alok ng isang angkop na tugon. Ang mamimili ay ipapaalam kung maaaring tumagal nang mas mahaba kaysa sa inaasahan upang tumugon sa kanilang tanong sa partikular na mga sitwasyon. 

Depende sa partikular na paraan ng pagbabayad na ginamit upang makumpleto ang umano’y transaksyon, maaaring maaprubahan o tanggihan ang isang kahilingan sa refund. 

Ang parehong paraan ng pagbabayad na ginamit upang makumpleto ang umano’y transaksyon ay gagamitin sa pagproseso ng refund. 

Ang negosyo ay may karapatan, ayon sa sarili nitong paghuhusga, na tanggihan ang anumang naturang kahilingan, ayon sa kasalukuyang Mga Tuntunin at Kondisyon.